Cicles formatius líders en ocupació estatal

Segons l’institut nacional d’estadística (INE), els cicles formatius de grau superior a Catalunya:

lideren la taxa d’ocupació a nivell de tot l’estat amb un 87,6% d’ocupació efectiva després d’haver cursat aquest grau.

Als cicles formatius de grau mitjà, Catalunya es troba també a la part alta de la taula amb quasi un 80% de taxa d’ocupació.