Superior en Administració i Finances

Titulació: Tècnic/a Superior en Administració i Finances

Objectiu: Aprendre i entendre les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública i/o privada. Aprendre a gestionar la informació i actuar segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció medioambiental.

Horari: El cicle s’imparteix en horari de tarda amb la possibilitat de compaginar amb el món laboral i estudis universitaris.

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.683 hores lectives i 317 hores de formació en empreses.

Aquest curs conté 14 móduls:

Módul 1: Comunicació i atenció al client

Descobrireu i coneixereu els components d’un ordinador i aprendreu a instal·lar programari de gestió d’equips i a mantenir-los.

Mòdul 3: Procés integral de l’activitat comercial

Les aplicacions ofimàtiques són indispensables en la majoria d’entorns informatitzats. En aquest mòdul coneixereu aquestes aplicacions a fons i com fer-les servir.

Mòdul 5: Ofimàtica i procés de la informació

Proporcionar les bases sobre com dissenyar i mantenir un sistema informàtic en xarxa.

Mòdul 7: Gestió de recursos humans

Obtindreu una visió sobre el procés de contractació i les obligacions administratives de l’empresari amb la Seguretat Social.

Mòdul 9: Comptabilitat i fiscalitat

Aprendreu a fer un anàlisi econòmic i financer d’una empresa.

Mòdul 11: Simulació empresarial

Creareu una empresa i vosaltres mateixos aprendreu a fer-la fareu viable.

Mòdul 13: Projecte d’administració i finances

Realitzareu un projecte en equip que inclourà tots els mòduls que formen el cicle. Es treballa en equip durant tot el mòdul.

1

Módul 2: Gestió de la documentació jurídica i empresarial

Aprendreu a muntar màquines virtuals i a instal·lar i gestionar el sistemes operatius  Windows i Linux.

Módul 4: Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Un dels departaments més importants dins d’una empresa és el de Recursos Humans. En aquest mòdul aprendreu com funciona la gestió de professionals d’una empresa.

Mòdul 6: Anglès

Aprendreu el vocabulari tècnic relacionat amb el món de l’administració.

Mòdul 8: Gestió financera

Analitzareu i fareu previsions financeres d’una empresa així com càlculs de l’impacte de diferents productes al mercat.

Mòdul 10: Gestió logística i comercial

Obtindreu una àmplia visió sobre la logística d’una empresa i l’impacte que té aquesta logística sobre l’economia d’una entitat.

Mòdul 12: Formació i orientació laboral

Us proporcionarem la formació necessària per tal que pugeu incorporar-vos professionalment al món laboral.

Mòdul 14: Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 350 hores en un centre de treball.

Tens dubtes? Pregunta’ns!